بوتیلن گلایکولBG

مشاهده اطلاعات تماس
زمان ثبت آگهی 2 ماه پیش
تعداد بازدید:
تلفن همراه
تلفن
CAS No. 107880
شرکت سازنده metron
مقدار موجود 1کیلوگرم
قیمت 52000

شرکت کهان تاک پارت تامین کننده رسمی و دسته اول مواد شیمیایی و پلیمری شامل: مونومر بوتیل اکریلات (BAM)
بوتیل گلایکول (BG)
سیکلوهگزانون
متوکسی پروپیل استات (PMA)
پلی متیل متاکریلات (PMMA_CM205)
رزین پلی کربناتHopelex (PC) 1100-U
پلی آمید 6 (PA 6)
متیلن کلراید(MC)
poly Acetal(POM) Copolymer FM090=grade
پلی متیلن اکساید-KOCETAL® K300 (POM)
اتیل وینیل استات (EVA-18%)
اتیل وینیل استات (EVA-28%)
ایزوپروپیل الکل (IPA)
ایزوپروپیل الکل (IPA)
پلی الفین الاستومر(POE)(LC565)
پلی الفین الاستومر(POE) (LC670)
اتیل گلایکول(EG)
اتیلن پروپیلن دی ان مونور-(EPDM)
پنتا اری تریتول