سود پرک 98%

مشاهده اطلاعات تماس
زمان ثبت آگهی 4 هفته پیش
تعداد بازدید:
تلفن همراه
تلفن
CAS No. 123
شرکت سازنده سود پرک نیرو
مقدار موجود 1
قیمت 1000

سودپرک 98% ( سود کاستیک)
رسمی و غیر رسمی
ارسال به تمام کشور